Artēzisko aku skalošana jeb dziļurbumu atjaunošana

Apr 24, 2013 by

artēzisko aku skalošanaArtēzisko aku skalošana ir veids, kā atjaunot aizsērējušus dziļurbumus. Parasti to ir nepieciešams veikt reizi vairākos desmitos gadu. Artēzisko aku skalošana novērsīs smilšošanu, uzlabos ūdens kvalitāti un palielinās iegūtā ūdens daudzumu novecojušā dziļurbumā. Dziļurbumu atjaunošanu Latvijā veic uzņēmums SIA Ground Water.

Artēzisko aku skalošana jeb dziļurbuma rekonstrukcija notiek to tīrot un skalojot. Parasti artēziskās akas dzīvotspēja ir no 30 līdz pat 60 gadiem. Ja aka ir novecojusi, var ievērojami pasliktināties iegūtā ūdens kvalitāte, parādīties smilšošana un būtiski samazināties ūdens daudzums. Šādā gadījumā ne vienmēr ir nepieciešama jauna dziļurbuma izveidošana – var pietikt ar tā skalošanu.

SIA Ground Water ir uzņēmums, kas nodrošina plašu pakalpojumu, kas saistīti ar artēzisko aku izveidi un uzturēšanu, klāstu. Pie SIA Ground Water ir pieejami šādi pakalpojumi:

  • Jaunu artēzisko aku jeb dziļurbumu veidošana;
  • Esošo dziļurbumu remontēšana un rekonstruēšana;
  • Dziļurbumu tamponāža jeb likvidēšana.

Artēziskās akas jeb dziļurbumi ir veids, kā nodrošināt piekļuvi tīram un nepiesārņotam dzeramajam ūdenim. Dziļurbumos ūdeni iegūst no dziļākajiem zemes slāņiem, kur nepiekļūst piesārņojums un ūdens kvalitāte ir augstāka. Parasti dziļurbumi ir no 30 līdz pat 120 metriem dziļi. To dziļums ir atkarīgs no tā, kuros zemes slāņos attiecīgajā Latvijas reģionā ir pieejams kvalitatīvs un tīrs dzeramais ūdens, kā arī no klientam nepieciešamā ūdens daudzuma.

Atšķirībā no seklākām akām artēziskie urbumi nodrošina vienmērīgu ūdens pieplūdumu. Pieejamais ūdens daudzums un tā kvalitāte nemainās atkarībā no sezonas vai laika apstākļiem.

Gadījumā, kad dziļurbums ir nolietojies, ir nepieciešama artēzisko aku skalošana. Pretējā gadījumā Jums vairs nebūs pieejams tīrs un kvalitatīvs ūdens vajadzīgajā daudzumā.

Ja dziļurbuma rekonstruēšana nav iespējama, obligāti ir jāveic tā tamponāža jeb likvidēšana. Tas palīdz izvairīties no ūdens nesošā horizonta piesārņošanas. Izmantojot SIA Ground Water pakalpojumus, Jūs varat veikt ne tikai esošo artēzisko aku skalošanu, tīrīšanu un likvidēšanu, bet arī jaunu aku izveidošanu. Jaunas akas izveide parasti aizņem no trīs līdz 10 dienām.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *