CSDD tests

Apr 10, 2014 by

autoskola-presto.com csdd tests onlineCSDD teorijas eksāmens lielākoties ir jākārto ikvienam, kurš ir izlēmis iegūt vadītāja apliecību kādā no kategorijām. Sagatavoties teorētiskajam eksāmenam var gan no ceļu satiksmes noteikumu (CSN) un uzdevumu grāmatām, gan pildot online testu CSDD mājas lapā, jo CSDD eksāmens teorijā sastāv no tiem pašiem jautājumiem. Savas teorijas zināšanas var pārbaudīt, mācoties un pildot testu no mācību grāmatām, bet ne vienmēr tas ir visērtākais veids, jo CSDD teorija prasa vairākkārtīgu sistemātisku jautājumu atkārtošanu un iegaumēšanu. Tieši tāpēc CSDD un autoskolas piedāvā trenēties un kārtot eksāmenus tiešsaistē. Autoskolu testi var būt nedaudz atšķirīgi (piemēram, attēlu ziņā), bet tie ir maksimāli pielīdzināti tam, kāds izskatās CSDD eksāmens.

CSDD eksāmens online šobrīd ir kārtojams 3 valodās (latviešu, angļu un krievu). CSDD teorijas eksāmens tiešsaistē eksāmenu ļauj kārtot šādām kategorijām: A, B, C, C profesionālā, D, D profesionālā, kā arī kuģu, velosipēdu un mopēdu tiesību topošajiem īpašniekiem. CSDD eksāmens online ir lieliska iespēja sagatavoties teju bez jebkādiem finansiāliem ieguldījumiem, jo gan teorija, gan pārbaudes ir bez maksas ikvienam citam interesentam, kurš vēlas papildināt savas zināšanas.

 CSDD teorijas eksāmens – jautājumu un pieļaujamo kļūdu skaits, atbilžu sniegšanas laiks dažādām kategorijām ir šāds:

–          A un B kategorija sastāv no 30 jautājumiem 30 minūtēs, pieļaujamo kļūdu skaits – 3 kļūdas.

–          Kravas automobiļa vai autobusa vadītāja kvalifikācijas ieguvējam – uz 35 jautājumi 30 minūtēs, pieļaujamas 3 kļūdas.

–          Mopēda vadītājiem tie ir 20 jautājumi 20 minūtēs, pieļaujamas 2 kļūdas.

Testa atvēlētajā laikā uz visiem jautājumiem jāatbild pēc kārtas, proti, nav iespējas izlaist jautājumu un atgriezties pie tā vēlāk.

CSDD teorijas eksāmens iekļauj šādas tēmas:

–          Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumi;

–          Ceļu zīmes, apzīmējumi;

–          Drošas transporta līdzekļa vadīšanas tehniskie aspekti;

–          Vispārīgie noteikumi saistībā ar automobiļa ekspluatēšanas tiesībām;

–          Faktori, kuri var sekmēt avārijas izraisīšanu;

–          Ceļu satiksmes drošība un administratīvā, kriminālā un citu autovadītāja atbildība;

–          Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana;

–          Automobiļa uzbūves elementi, kuru stāvoklis var apdraudēt ceļu satiksmes kustības drošību.

Pēc autoskolas teorijas eksāmena nokārtošanas, 1 mēneša laikā jānokārto valsts teorijas eksāmens, bet braukšanas eksāmens ir jānokārto 1 gada laikā

Kā jau iepriekš minēts, arī autoskolas piedāvā iespēju mācīties un pārbaudīt savas prasmes tiešsaistē. Parasti programmas satur jautājumus, ar kuriem kursants saskarsies arī eksāmena laikā. Reizēm autoskolām nākas saņemt sūdzības par to, ka autoskolu eksāmeni savos testos izmanto atšķirīgus attēlus, atbilžu variantus un to kārtību. Šajā gadījumā potenciālajiem vadītājiem jāsaprot, ka ir jācenšas iedziļināties katra jautājuma būtībā, nevis atcerēties bildi un pareizās atbildes numuru, jo arī CSDD eksāmena biļetes var tikt papildinātas ar jauniem jautājumiem, ko neietver šī programma. Ir jākoncentrējas uz stabilu ceļu satiksmes noteikumu zināšanu iegūšanu – tad CSDD teorija un pats CSDD teorijas eksāmens nekad nesagādās grūtības.

Autoskolas cenšas maksimāli pietuvināt testu CSDD eksāmena būtībai un vizuālajam izskatam, bet, ieviešot nelielas izmaiņas, cenšas uzlabot kursantu izpratni par ceļu satiksmes noteikumiem. Nevienam nepatīk mācīties teoriju, tomēr šajā gadījumā zināšanām ir dziļa praktiska nozīme. Ceļu satiksmes noteikumi ir radīti, lai tos ievērotu, bet daži vēl joprojām uzskata, ka arī šie noteikumi ir domāti, lai tos pārkāptu. Tieši tāpēc uz Latvijas ceļiem notiek arvien vairāk negadījumu. Uz ceļa neviens nevar būt 100% drošs, taču iemācoties braukt pareizi un ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, ir iespējams būtiski samazināt risku izraisīt ceļu satiksmes negadījumus. Autoskolas cenšas padarīt savus testus saistošākus, vienlaicīgi motivējot kursantus labāk apgūt ceļu satiksmes noteikumus.

Šīs autoskolas online tests kalpo ne tikai par vienkāršu zināšanu pārbaudes testu, bet arī atmodina sacensību garu – notiek regulāri konkursi par labākajiem ceļu satiksmes noteikumu pārzinātājiem. Ne velti autoskolas PRESTO tests ir otrais populārākais ceļus satiksmes noteikumu pārbaudes tests Latvijā – tas seko uzreiz aiz CSDD online testa. Tests dod iespēju dažādu autoskolu audzēkņiem ieraudzīt sevi dienas, nedēļas, mēneša un visu laiku labāko CSDD teorijas pārzinātāju topa augšgalā, iegūstot arī balvas. Testā ir iespēja pilnveidot savas zināšanas kādās konkrētās tēmās – gadījumā, ja lielu daļas teorijas pārzini ļoti labi, tad nav nozīmes atkārtot vēlreiz visu eksāmenu. Tas nozīmē, ka testu var kārtot kādā no CSDD teorijas atsevišķām tēmām.

Tā kā CSDD teorija ir komplicēta, kārtojot autoskolas online testu, var izvēlēties un pārbaudīt zināšanas kādā no šādām apakš tēmām:

 1. Vispārīgie jautājumi (termini, pirmā palīdzība);
 2. Transportlīdzekļu vadītāju vispārīgie pienākumi;
 3. Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi īpašos gadījumos;
 4. Transportlīdzekļa vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma;
 5. Braukšanas sākšana un braukšanas virziena maiņa;
 6. Transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves;
 7. Braukšanas ātrums, distance un intervāls;
 8. Apdzīšana, samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli un apsteigšana;
 9. Apstāšanās un stāvēšana;
 10. Braukšana krustojumos;
 11. Ceļu satiksme dzīvojamās zonās;
 12. Gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas;
 13. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana;
 14. Ārējās apgaismes ierīču lietošana;
 15. Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana;
 16. Transportlīdzekļu vilkšana;
 17. Pasažieru pārvadāšana;
 18. Kravas pārvadāšana;
 19. Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un aprīkojums;
 20. Transportlīdzekļu reģistrācija un numura zīmes;
 21. Transportlīdzekļu pazīšanas zīmes, brīdināšanas ierīces un apzīmējumi;
 22. Brīdinājuma zīmes;
 23. Priekšrocības zīmes;
 24. Aizlieguma zīmes;
 25. Rīkojuma zīmes;
 26. Norādījuma zīmes;
 27. Virzienu rādītāji un informācijas zīmes;
 28. Papildzīmes;
 29. Ceļa apzīmējumi un to raksturojums.

Jāatceras, ka teorijas vieglāku un ātrāku iegaumēšanu veicina arī aktīva līdzdalība visās autoskolas nodarbībās. Lai gan CSDD eksāmens online ir izcils palīgs mācību procesā, ir jācenšas apmeklēt katru nodarbību un pierakstīt, iezīmēt pasniedzēja stāstīto un demonstrēto. Vienkārša lekcijas noklausīšanās nav efektīva – CSDD teorija nav tik viegla kā latviešu valodas alfabēts. Katra kursanta neapmeklēta nodarbība ir nopietns robs zināšanās, kuru aizpildīt pat ļoti apzinīgs un centīgs cilvēks var tikai daļēji. Teorētisko zināšanu nostiprināšanai un izprašanai ļoti vajadzīga ir programmēto jautājumu risināšana. Pat ļoti labi zinot teoriju, CSDD teorijas eksāmens var izrādīties sarežģītāks nekā iepriekš domāts, un zināšanu pārbaudē vari pieļaut daudzas kļūdas. Nepareizi saprasts jautājums vai atbilde, attēlā nepamanīts sīkums, nespēja koncentrēties ir galvenie kļūdīšanās iemesli. Tādēļ daudzkārt jārisina un jāiegaumē “Tematisko uzdevumu” grāmatā publicētie jautājumi.

Lai atvieglotu un paātrinātu testu apgūšanas procesu un CSDD eksāmens tiktu nokārtots veiksmīgi, tematiskie uzdevumi ir jārisina nekavējoties, uzreiz pēc attiecīgās teorijas tēmas iemācīšanās, jo zināšanas tad vēl ir svaigas. Pareizo atbilžu numuri jāfiksē uz papīra, lai kļūdainās atbildes varētu paskatīties vēlāk pirms kontroldarba vai eksāmena. To visērtāk darīt grafikā, kurš atbilst testu grāmatas pareizo atbilžu tukšai tabulai. Grafikiem jābūt vairākiem un numurētiem. Ja atmiņa ir lieliska, pietiks ar trim grafikiem, tas ir, testi būs jārisina trīs reizes. Kad esi iemācījies nekļūdīgi atbildēt uz testu grāmatas jautājumiem, ļoti ieteicams daudzkārt trenēties datorizētajā eksāmena versijā, kuram Ar testu grāmatu to aizvietot nevar. Grāmatā jautājumi sakārtoti pa tēmām, kas ievērojami atvieglo koncentrēšanos un uzlabo rezultātu. Labākais veids kā nostiprināt zināšanas par noteikumiem un pirmo palīdzību ir pildīt uzdevumus mācību grāmatā, kur pie katra no jautājumiem ir pierakstīti viens vai vairāki ceļu satiksmes noteikumu punkti, kas nosaka rīcību katrā konkrētajā situācijā. Tā ir būtiska atšķirība no testiem datorā, kas tikai piedāvā vairākus variantus un pēc tam parāda pareizo atbildi, taču nesniedz skaidrojumu, kādēļ tieši tā konkrētā atbilde ir pareiza.

Lai CSDD teorija nekļūtu par klupšanas akmeni, ir noderīgi iepazīties ar cilvēku dažādo pieredzi, gatavojoties CSDD eksāmenam:

–          „Noklausījos teoriju autoskolā. Tad mājās sāku pildīt CSDD testu un atsevišķas nodaļas no autoskolas online testa, līdz iekļuvu labāko autoskolas eksāmena kārtotāju topā. Ja bija kāda kļūda, tad mēģināju saprast, kāpēc tā. Eksāmenu nokārtoju bez kļūdām. Es domāju, ka viss ir balstīts tīri uz loģiku – tikai pamata zīmes un tehniskie jautājumi ir tie, kurus „jāiekaļ”. „

–           „Gāju cauri visai uzdevumu grāmatai, uz lapas atzīmēju jautājumus, kurus nepareizi atbildēji un vēlāk pie tiem atgriezos atkārtoti. Tikai un vienīgi uz testu (CSDD tests) nevajadzētu paļauties, jo, ja šobrīd mācoties ir 2-4 kļūdas, eksāmenā var gadīties tie jautājumi, kuri nav grāmatā. Ja tos atbildēsi nepareizi, vēlāk šaustīsi sevi ar domu, ka varēji taču kārtīgāk samācīties no grāmatas.”

–          „Mana draudzene kārtīgi izlasīja grāmatu, tad sekoja CSDD eksāmens online. Kādu nedēļu pēc kārtas katru dienu 1-2 stundas sēdēja un beigās jau bija tikai 1-3 kļūdas, dažreiz bija arī 4, bet tā jau ir veiksmes spēle. Es domāju, ka tad, kad pildot vairākas reizes, ir 1-2 kļūdas droši var iet uz eksāmenu.”

–          „Gāju testu datora pa nodaļām, sākumā skatoties mazajā grāmatā un meklējot atbildes, un tā, kamēr nodaļu izgāju bez nevienas kļūdas. Tad ķēros pie nākošās, un tad gāju visu testu cauri kamēr kļūdu nebija. Tiesības noliku 3 mēnešos – gan teoriju, gan braukšanu.”

–          „Pildīju uzdevumus arī lielajā grāmatā, taču vislabāk palīdzēja tests CSDD eksāmens online. Katru dienu pildīju vairākas reizes, līdz varēju atbildēt pat neizlasot jautājumu. Iesaku piefiksēt, kāda veida jautājumos kļūdies, piemēram, man ļoti grūti gāja ar gaismām, tāpēc tieši šo nodaļu grāmatā pildīju ļoti daudzas reizes, līdz beidzot sapratu.”

–          “Intensīvi pildīju testus. Un man bija jautājumi, kuros kļūdījos visu laiku. Tos tad arī pierakstīju uz lapas, speciāli iegaumēju, meklēju atbildes grāmatās un tā. Pildīju tos testus ar grāmatu – mums autoskolai pašai bija sava veidotā grāmatā, tā kā konspekts, kur viss bija, varēja piezīmēt gan zīmējumus, gan pierakstīt un tā. Tad nu katru jautājumu, kuru nezināju, meklēju grāmatā. Un tā pamazām tiku līdz līmenim, kad CSDD teorija problēmas vairs nesagādāja. Bet pirms eksāmena kārtošanas pildīju non stop tos testus un nokārtoju!”

Jāatceras, ka CSDD teorētiskajā eksāmenā vairāki jautājumi no 30 ir atšķirīgi no testu grāmatā publicētajiem. Ar to pilnīgi pietiek, lai eksāmenu nenokārtotu pretendents, kurš testu grāmatu zina no galvas, bet pavirši pievērsies tam, lai CSDD teorija tiktu apgūta pietiekošā līmenī. Veiksmi CSDD eksāmenā sola labas teorētiskās zināšanas un testu grāmatas jautājumu pārzināšana. Tomēr, lai eksāmenā iztiktu bez pārsteigumiem un nevajadzīgi pieļautām kļūdām, ir jāiepazīstas ar tiem CSDD datorizētajā eksāmenā uzdotajiem jautājumiem, kuru testu grāmatā nav. CSDD eksāmens online ir paredzēts tieši šim mērķim.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *