Datu centra projekta izstrāde un būvniecība

Jun 16, 2014 by

Datu centra projekta izstrāde un būvniecība ir rūpīgi plānots process, kurā tiek ņemtas vērā klienta specifiskās biznesa vajadzības, kas apvienotas ar profesionāļu pieredzi datu centru projektēšanā. Pēc tam, kad datu centrs ir izbūvēts, būtisks solis, lai nodrošinātu tā veiksmīgu, drošu un kvalitatīvu funkcionēšanu, ir datu centra testēšana. Šajā procesā speciālisti pārbauda tapušā datu centra atbilstību iepriekš izstrādātajam projektam, kā arī veic pilnīgu funkcionalitātes un drošuma pārbaudi. Datu centra testēšana un darbības pārbaude ļauj klientam būt divtik pārliecinātam, ka tapušais datu centrs atbilst augstākajiem vietējiem un starptautiskajiem standartiem.

Testēšana notiek atbilstoši speciāli izstrādātam plānam, un var aptvert pat līdz trim tūkstošiem dažādu testa elementu. Pēc katra veiktā testa to paraksta gan datu centra izbūvētājs, gan inženieris, tādējādi apliecinot datu centra darbības atbilstību izstrādātajam projektam. Nepieciešamības gadījumā tiek atzīmētas konstatētās nepilnības.
Viens no labākajiem veidiem, kā parūpēties par to, lai datu centrs būtu izbūvēts atbilstoši visiem labākajiem starptautiskajiem standartiem, ir datu centra sertifikācija. Izvēloties sertificēt datu centru atbilstoši kādam no Tier sertifikācijas līmeņiem, klients garantēti iegūst savā rīcībā modernu, drošu un funkcionālu datu centru, kas visos tā posmos, sākot ar projektēšanu un beidzot ar gatavā centra darbības uzraudzību, ir izstrādāts augstākajā līmenī.

Kas tad ir minētie Tier sertifikācijas līmeņi? Tie ir starptautiskas institūcijas Uptime Institute izstrādātie drošības standarti datu centru projektēšanā un izstrādē. Uptime Institute ir pasaulē atzīta organizācija, kuras pieredzējušie datu drošības jomas speciālisti sniedz konsultācijas un apmācības kolēģiem dažādās pasaules valstīs, kā arī izstrādā kritērijus datu centra drošības un efektivitātes novērtēšanai. Tieši šos kritērijus ņem vērā, kad tiek veikta datu centra sertifikācija.

Pirmais Tier sertifikācijas līmenis ir projekta pārbaude, nosakot, vai datu centrs tehniski satur visus veiksmīgai funkcionēšanai nepieciešamos drošības elementus, piemēram, ugunsdrošības elementus, telpu klimata kontroli, pasargātību pret ārējās vides iedarbību, kā arī rezerves elektropadevi. Otrajā sertifikācijas posmā tiek veikta projekta tehniskās koncepcijas salīdzināšana ar reāli izbūvēto datu centru. Lai datu centru atzītu par atbilstoši labākajiem starptautiskajiem standartiem, tā izbūves procesā ir rūpīgi jāvadās pēc izstrādātā projekta. Savukārt trešā līmeņa jeb tā saucamais operacionālais sertifikāts datu centram tiek piešķirts pēc tam, kad tas kādu laiku darbojies, ik dienu bez pārtraukumiem un problēmām veiksmīgi īstenojot savas funkcijas un apkalpojot klientus. Trešā līmeņa sertifikāts ir augstākā līmeņa apliecinājums datu centra atbilstībai visiem labākajiem mūsdienu standartiem.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *